Musicdott logo full 2560x600 transp

ONLINE PLATFORM VOOR MUZIEKSCHOLEN

Privacybeleid

Wie zijn we

Musicdott, gevestigd in Popradar, Engeringstraat 46, 2552 AW te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Musicdott
Popradar
Burgemeester Hovylaan 12
2552 AW Den Haag 

+31 (0)70 360 60 73 

Oscar Knijff is de Functionaris Gegevensbescherming van Musicdott.
Je kan hem bereiken via info@musicdott.com 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Musicdott verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Bankrekeningnummer;
– Gegevens over jouw lessen op onze website;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijv. je profiel op Musicdott aan te vullen. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Musicdott verwerkt gegevens van leerlingen jonger dan 16 jaar. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een leerling daadwerkelijk ouder dan 16 is. Wij raden ouders en docenten van Musicdott betrokken te zijn bij de online activiteiten van respectievelijke hun kinderen en hun leerlingen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@musicdott.com, dan verwijderen wij deze informatie direct. 

 

Doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

Musicdott verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Musicdott neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Musicdott) tussen zit. 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Musicdott bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 

Alle persoonsgegevens worden bewaard zo lang je een actief account hebt op Musicdott. Als je account gedeactiveerd wordt, bewaren we de gegevens nog maximaal 6 maanden om opnieuw aansluiten te vereenvoudigen. Via info@musicdott.com kun je verzoeken al je gegevens direct te verwijderen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Musicdott verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Musicdott gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan Musicdott wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Musicdott en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@musicdott.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Musicdott zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Musicdott wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Musicdott neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@musicdott.com 

Musicdott
Burgemeester Hovylaan 12
2552 AW Den Haag

info@musicdott.com

Ma – Vr: 9:00 – 18:00
Gesloten in het weekend

KvK 71344233