PDF Boek toevoegen

Bij toevoegen van boeken niet alleen pagina’s koppelen uit “echte” boeken, maar ook de mogelijkheid bieden een boek als PDF bestand toe te voegen. Daarbij wel een extra vinkje dat de klant weet dat er geen materiaal waar auteursrechts op staat mag toegevoegd worden.